Thursday, November 29, 2012

PMPC SERVICES & CONSULTING

บริการ อบรม และให้คำปรึกษา
Project Control With Primavera
MOC Interface Coordinator / Process Safety
Planning Technical
Services & Consulting
Maptaphut Rayong
Thailand
Contact - Srun Thanagornpugdee
Mobile - 081-3574725


Thursday, November 1, 2012

คู่มือและสิ่งพิมพ์ ของ CCPS ที่เกี่ยวของกับงาน MOC

คู่มือและสิ่งพิมพ์ ของ CCPS - องค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้น หลังจากเกิดภัยหายนะใหญ่หลวงแล้ว ที่อาจจะบอกว่า วัวหายแล้วล้อมคอก ก็เถอะ เพราะยังมีวัวอีกหลายตัว ถ้าหายอีก นั่นหมายถึงหายนะฯ

ขออภัยในคำแปลที่อาจผิดเพี้ยนไปบ้าง เพราะเป็นคำที่มาจากการแปล ที่คาดเคลื่อน เช่น คำว่า Plant ในความหมายคือ โรงงาน แต่ถูกแปลว่า พืช เป็นต้น

สิ่งพิมพ์

CCPS เป็นภูมิใจนำเสนอชื่อเรื่อง 100 วันที่ให้แนวทางล่าสุดเหล่านั้นทั้งหมดที่จัดทำ จัดเก็บ และหมายเลขการอ้างอิงวัสดุติดไฟ ระเบิด และ reactive วัสดุการ การใช้ไลบรารี CCPS บริษัทสามารถช่วงเต็มของความท้าทายความปลอดภัยของกระบวนการ จาก inherently ปลอดภัยกว่าการออกแบบกระบวนการ การประเมินภัยและออกแบบปลอดภัย การประมวลผลขั้นสูงความปลอดภัยจัดการปฏิบัติ การสืบสวนปัญหากล่าว
กระบวนการสิ่งพิมพ์สมุด
CCPS หนังสือทั้งหมดเขียน โดยคณะกรรมการชุดย่อยทางด้านเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการความปลอดภัย และแสดงถึงทศวรรษของประสบการณ์และการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ที่มีเพื่อนที่ตรวจทาน และให้เสียงเทคนิคแนวคิดและแนวทางในพื้นที่ของวิศวกรรมและความปลอดภัยของกระบวนการ หนังสือแนวคิดและแนวปฏิบัติ CCPS เป็น John Wiley & ลูกชายเผยแพร่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่เว็บไซต์ CCPS Wiley www.wiley.com/go/ccps.
 
 
 
 

แนวทางสำหรับการประเมินอาคารพืชกระบวนการสำหรับภายนอกกระจาย Fires และการประชา สัมพันธ์พิษ 2nd Edition

เมษายน 2012
Siting ของอาคารถาวร และชั่วคราวในพื้นที่กระบวนต้องรอบคอบอาจเกิดลักษณะพิเศษของการกระจายและ fires ที่เกิดขึ้นจากวัสดุติดไฟวัสดุรุ่นโดยไม่ตั้งใจ

แนวทางสำหรับวิศวกรรมการออกแบบสำหรับความปลอดภัยของกระบวนการ Edition 2

เมษายน 2012
สมุดมุ่งประเด็นความปลอดภัยของกระบวนการในการออกแบบของสารเคมี ปิโตรเคมี และสิ่งอำนวยความสะดวกในการประมวลผลของไฮโดรคาร์บอน จะกล่าวถึงวิธีการเลือกการออกแบบที่สามารถป้องกัน หรือลดการปล่อยวัสดุวัสดุติดไฟ หรือพิษ ซึ่งอาจนำไปสู่การไฟไหม้ ระเบิด หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

จดจำสัญญาณเตือนปัญหารุนแรงในอุตสาหกรรมกระบวนการ

พฤศจิกายน 2011
หนังสือเล่มนี้ให้คำแนะนำบน characterizing จดจำ และตอบสนองต่อสัญญาณเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านกระบวนการและการบาดเจ็บก่อนที่จะเกิดขึ้น

ประพฤติปฏิบัติวินัยและการดำเนินการ: สำหรับการปรับปรุงความปลอดภัยของกระบวนการในอุตสาหกรรม

มีนาคม 2011
ระบบการจัดการ (PSM) ความปลอดภัยของกระบวนจะมีประสิทธิภาพเป็นความสามารถในแต่ละวันขององค์กร rigorously ดำเนินระบบที่ต้องการได้อย่างถูกต้องทุกครั้งเท่านั้น

แนวทางสำหรับการตรวจสอบระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการ Edition 2

กุมภาพันธ์ 2011
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการทักษะพื้นฐาน เทคนิค และเครื่องมือของการตรวจสอบ และลักษณะของระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการดีได้หลากหลายวิธีเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบที่กำหนด

เป็นวิธีปฏิบัติการภัยรหัสสำหรับการดำเนินการและบำรุงรักษาคน

มิถุนายน 2010
ทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน ชั้นแตกต่างกันและประเภทของอันตราย เทคนิค และลักษณะสำหรับการระบุ และประเมินอันตราย ทำให้ความเสี่ยงจากการตัดสินใจ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู้ และเพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์ความเสี่ยงความปลอดภัยประมาณ

สิงหาคม 2009
หนังสือเล่มนี้เขียน โดยคณะกรรมการของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย สร้างเอกสารพื้นฐานสำหรับการพัฒนาและประยุกต์เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง

ปฏิบัติการสอดคล้องกับโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงของ EPA: หนังสือแนวคิด CCPS

กรกฎาคม 2009
ในที่สุด ดำเนินการประมวลผลทางเคมีมีขนาดเล็กลงได้อย่างแท้จริงเข้าถึงประมวลผลความปลอดภัย และความเสี่ยงการจัดการโปรแกรมนอเพื่อตอบสนองความต้องการของตน

แนวทางสำหรับเคมีเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง ความปลอดภัย และการ บริหารความเสี่ยง 2nd Edition

สิงหาคม 2008
หนังสือเล่มนี้เนื้อหาหลัก ๆ CCPS สรุปปัจจุบันขนส่งความเสี่ยงวิเคราะห์ซอฟต์แวร์โปรแกรม และสาธิตโปรแกรมต่าง ๆ ของการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่สำหรับการขนส่งทางบก โดยรถไฟ รถบรรทุก และไปป์ไลน์สำหรับผลที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม

เพ

องค์กร และคู่มือ ที่เกี่ยวข้อง กับ MOC - Management of Change Process Safety

องค์กร และคู่มือ ที่เกี่ยวข้อง กับ MOC การจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการอุตสาหกรรม

ก่อนที่จะเข้าไปถึงคู่มือต่างๆ ขอแนะนำองค์กรที่เกี่ยวข้องกันก่อน แล้วค่อยๆ ดูต่อไป ว่า คู่มือ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง หนังสือ และหัวข้อหลัก อาจจะดูจาก คู่มือหลัก ในบล็อกที่ผ่านมา ... ด้วยเวบไซด์ถูกแบบภาษาโดย Bing Translator และ Google Translator คำแปลอาจผิดเพี้ยนกันไปบ้าง